Är mitt bud bindande?

Är mitt bud bindande?
12/09/2022 ivan

Buden är bindande vid accept. Köpare som ej fullföljer ingången affär vid accepterat bud har Carswipe äger rätt att ta ut en avgift för brott mot tjänstens villkor om 1 500 kronor. Betalar du inte avgiften så har Carswipe rätt att stänga av dig från möjligheten att använda plattformen