Testas bilen vid annonsering?

Testas bilen vid annonsering?
03/12/2021 lmg

Ja, din bil testas av Carjoy både fysiskt och mekaniskt. Carjoy kommer till dig på jobbet eller hemma och utför ett test medans du gör annat. Carjoy kommer även att ta bilder på din bil. Testprotokollet finns sedan tillgängligt i annonsen för köpare att läsa innan bud. Kostnaden för testet medföljer alltid även vid misslyckad försäljning