Sydsveriges första P-hus i trä invigs i Malmö Q3 2022

Sydsveriges första P-hus i trä invigs i Malmö Q3 2022
20/04/2022 lmg
P-hus i trä Malmö sege park
2 minuters läsning

P-hus i trä i Sege Park i Malmö

Parkeringshuset i Sege Park ska bli Parkering Malmös spjutspets inom klimat och innovation. P-huset ska byggas i trä, innehålla ett stort antal laddplatser för elfordon, solceller, dagvattenåtervinning, smarta lösningar för optimering av energiflöden, växtklädda fasader mm.

P-huset, med sina innovativa lösningar, har redan rönt stor uppmärksamhet för sina höga hållbarhetsambitioner. Första spadtaget togs i slutet av 2020 och bygget planeras vara klart för invigning under Q3 2022.

Mobilitetsnod i Malmö

Parkeringshuset planeras att bli stort, hela sex våningar högt. Förutom plats för ca 600 bilar kommer det att finnas ett cykelgarage för cyklar av olika modell, samt utrymme för en mobilitetspool, där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel. Det planeras också för möjlighet för leveranser till privatpersoner. Genom att skapa plats för alternativ till att äga egen bil bidrar Parkering Malmö i omställningen till ett hållbart transportsystem i Malmö.

Innovativa energilösningar i P-hus Sege Park

Parkeringshuset förbereds för 120 laddplatser där de boende i Sege Park kan ladda sina bilar med förnybar el från solceller på husets tak. Tack vare ett europeiskt samarbetsprojekt blir energisystemet i huset extra innovativt, med ett fastighetsbatteri som kan lagra solenergi till kvällar och nätter. Genom att kunna styra energianvändningen smart och flexibelt kommer parkeringshuset att kunna vara en resurs för elnätet snarare än en belastning.

P-hus Sege Park, ett klimatneutralt P-hus

För att minimera byggnationens klimatpåverkan, kommer parkeringshuset i Sege Park att byggas av trä. Träsystemet ger även minskade tunga transporter och ett snabbare montage. P-huset är ritat för att kunna vara flexibelt och byggas om på ett enkelt sätt. Byggnaden kommer därmed att vara en framtida materialbank där materialet enkelt kan återanvändas. Det blir ett P-hus utöver det vanliga − byggt för en föränderlig framtid!

Läs mer om P-hus i Sege Park