Elvägar är bilens enda realistiska framtid

Elvägar är bilens enda realistiska framtid
16/03/2020 lmg
elvägar bilens framtid carswipe
6 minuters läsning

Är Elvägar är bilens enda realistiska framtid?

Bilens framtid ligger varken i förbränningsmotorn eller i dyra och tunga batterier. Framtiden ligger snarare i en kombination av små batterier och en laddning av bilen under färd.

Men för att möjliggöra detta måste ett skifte i infrastrukturen ske. Vägarna måste anpassas för att föra ström, likt en järnväg. I Sverige pågår redan nu experiment för att detta ska bli en möjlighet – att bygga Sveriges första elvägar. Fyra projekt har påbörjats runt om i Sverige i dagsläget för Trafikverkets utvärdering. Dessa fyra projekt är Gävleborgs luftledningar, eRoadArlanda, EVolution Road vid Lund samt Smartroad Gotland utanför Visby. Tillsammans visare de på att elvägar är bilens enda realistiska framtid.

Gävleborgs luftledningar

Med luftburna ledningar påminner detta väldigt mycket om järnväg. Tillsammans med Siemens strömavtagare, pantografer, likt de som tågen använder har man anpassat lastbilar att köra längs dessa vägar. Ett problem med denna metod är att det saknas en räls att mata tillbaka strömmen med vilket då kräver två linor och pantografer för att strömförsörja lastbilen. En annan nackdel är ledningarnas höjd måste anpassas efter det största fordonet på vägen vilket då gör det svårt för personbilar att använda, men å andra sidan så är systemet väldigt vädersäkert och hindras inte så enkelt av snö och blask. Projektet har varit i drift i över ett år nu och har  nu överlämnats till Trafikverket för att påbörja tester med fullskalig belastning av fordon.

En iakttagelse, vad blir Elväg baklänges?

elväg gävleborg

 

eRoadArlanda

elväg vid arlanda, eRoadArlanda

Mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde på väg 893 går den, numera internationellt berömda, e-skenan där lastbilar kan sänka ner en elavtagare för att ladda lastbilen under färd. Denna metod har fått mycket kritik i media och sociala media för att ha begränsningar i snö och under svåra väderförhållanden. En stor nackdel med

projektet är dock att man måste göra ett ingrepp i vägen för att lägga elskenan, men fördelarna väger över tid upp för detta. Fördelen här är att alla typer av bilar, lastbilar och bussar kan använda skenan, men samtidigt krävs ganska avancerad mekanik och mjukvara som kan följa elskenan medan fordonet rör sig i sidleds under färd. Denna investering kan åtminstonde för privatpersoner bli en stor kostnad att anpassa bilen för om man redan har en elbil.

EVolution Road

elväg i lund, EVolutionRoadPå Getingevägen i Lund har ett projekt påbörjats med att skapa en elskena som till skillnad från eRoadArlanda inte är nersänkt i marken utan läggs ovanpå vägen. Detta gör att strömavtagarens komplexitet radikalt har minskats, det behövs inte längre två pinnar som följer i ett hål utan samma princip kan användas som vid luftburna och ledningar och kostnaden för strömavtagaren minskar avsevärt. Utöver det är denna metod mer tilltalande då alla fordonstyper kan applicera strömavtagaren och ladda fordonet under drift. En nackdel är helt klart att elskenan är exponerad mot väder och vind på ett annat sätt än, kanske inte jämförelsevis mot den nedgrävda e-skenan men, jämfört med en induktionsbaserad lösning.

Smartroad Gotland

elväg visby smartroad gotland

Utanför Visby pågår nu tester för att elektrifiera en 4.6 km lång väg mellan Visby och Visbys flygplats med hjälp av induktionsladdning av fordon. Vad är då induktion? Jo, enkelt förklarat är det en elektrisk ledare som rör sig genom ett magnetfält – alternativt en stillastående ledare som i ett skiftande magnetfält. Detta kan redan idag beskådas med trådlös laddning av mobiltelefoner. Samma princip kan användas för att ladda bilar när de kör. Fördelen vi finner med dessa laddmetoder är att de är helt väderoberoende och kommer alltid ladda så länge bilen rör sig, nackdelen är dock att det kräver ett större ingrepp i vägen för att lägga elledningarna, och djupet till elledningen måste vara exakt för att överföringen av el verkligen ska stämma med teorin.

 

Detta är fyra otroligt spännande projekt av Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova som kommer bidraga med mycket intressent information för framtidens vägar och fordonstyper. Vilket alternativ som visar sig mest passande för svenska förhållanden får framtiden utröna men en sak är säker; det är helt klart det enda rätta hållet att förflytta vägburen trafik på. Att hålla på att gräva ut jordens samtliga naturresurser för att göra batterier eller att fortsätta med förbränningsmotorn kan inte, får inte, vara ett alternativ. Lyssna gärna nedan på Jan Pettersson, programchef Elvägar på Trafikverket för en mer utförlig diskussion.

Carswipe och elvägar

Även om vi på Carswipe inte arbetar med utbyggnaden av infrastrukturen i landet så jobbar vi aktivt med att våra algoritmer ska kunna premiera miljövänliga bilar så långt det går. Det är också ett viktigt arbete för oss att det lätt ska gå att urskilja en miljövänlig bil på ett enkelt och smidigt sätt, men även att man kan på enklaste sätt kan sortera efter utsläpp och trafikverketsriktlinjer i dessa ämnen utan någon arbetsbörda på den sökande. Vårt jobb är att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta den miljövänligaste bilen ute till försäljning just nu.

Läs mer hos Carswipe

Utsläppen minskar

Begagnade bilar

Saker att tänka på för ett lyckat köp


 

Källor:

  1. Trafikverket – Program Elvägar – Läst 2020-03-15
  2. Gävleborg elväg – Hemsida – Läst 2020-03-15
  3. eRoadArlanda – Hemsida – Läst 2020-03-15
  4. EVolution Road – Så funkar det – Läst 2020-03-15
  5. Visby Kommun – Hemsida – Läst 2020-03-15
  6. Smartroad Gotland – Hemsida – Läst 2020-03-15