Endast elbilar ska få köra i centrala Stockholm

Endast elbilar ska få köra i centrala Stockholm
18/10/2022 ida
Stockholm ska endast tillåta elbilar i innerstan. En bred bilväg i Stockholm full med bilar och människor som rör sig åt olika håll.
2 minuters läsning

Stockholm Stad har fått en ny rödgrön regering som kommit med en rad olika förslag. Bland annat föreslås fler sommar- och vintergågator, en miljöbilzon i Gamla Stan och delar av city, och att man ska minska biltrafiken i Stockholm med 30 procent till år 2030. Bland förslagen finns också ett om att endast elbilar ska få köra i centrala Stockholm.

Efter valet tar S, V och MP över styret för Stockholms Stad och kommer sätta den politiska agendan för huvudstaden. Under torsdagen den 13 oktober presenterade Miljöpartiets Åsa Lindhagen hur den nyvalda majoriteten kommer arbeta med frågor som handlar om utsläpp och trafik.

Vill få ett grönare Stockholm

Stockholm ska bli en grön promenadstad och Europas främsta cykelstad. Bussar ska komma fram snabbare och utrymme ska skapas för mer träd och grönska, något som Stockholmarna efterfrågar enligt Lindhagen. Stockholm ska bli en stad där man framförallt går, cyklar eller använder kollektivtrafiken. Detta kommer ske på bekostnad av bilen. Vissa bilgator ska tas bort och ersättas av vägar för gång, cykling och kollektivtrafik.

Endast elbilar i innerstan

De bilar som finns kvar ska göra så lite skada som möjligt och år 2030 ska all trafik i centrala innerstan vara fri från utsläpp. Som en första del i denna process ska en del av Stockholms innerstad bli miljözon klass 3 där enbart elbilar och de mest snåla gasbilarna får köra, med ett undantag för tung trafik där även laddhybrider tillåts. Detta skifte kommer införas succesivt från 2024 och beräknas vara helt infört år 2026.

Miljöpartiets förslag om en elbilszon i Stockholm City och Gamla stan som den presenterades tidigare i år.

Den föreslagna elbilzon i Stockholm City och gamla stan som Miljöpartiet presenterat.

Foto: Miljöpartiet

Källa: Dagens Industri