Komponentbrist leder till försening i bilproduktion

Komponentbrist leder till försening i bilproduktion
02/10/2022 ida
brist på komponenter till nyproducerade bilar
1 minuter läsning

Komponentbrist hos nya bilar förlänger produktionstider

Världen har det just nu problematiskt på många sätt med bland annat krig och inflation. Detta drabbar inte minst bilindustrin, som redan efter pandemin har det svårt. För några år sedan uppstod en brist på halvledarkomponenter som bromsat produktionen av nya bilar. Det verkar inte finnas någon förändring i sikte. 

Bristen på komponenter skapar stillestånd i fabrikerna och gör att nya bilar inte kan produceras. En undersökning av AutoForecast Solutions från augusti visade att 59 100 bilar inte kunnat byggas på grund av komponentbrist. Ungefär hälften av dessa, 29 900 stycken, står USA för, medan Asien står för 21 500 och Europa 7 700 bilar. 

Komponentbristen skapar problem i flödet på fabrikerna vilket lett till att tillverkare överväger att flytta hem delar av produktionen. Det är dock ett omfattande projekt som kommer ta tid. Det kan dröja flera år innan flödet i produktionen jämnas ut. Det kommer också dröja innan tillverkningen av olika komponenter sprids geografiskt så att det blir mindre produktionskritiskt. 

Honda meddelade i augusti att man behöver dra ner produktionen med 40 procent just på grund av komponentbrist och brist på delar från underleverantörer.

Pandemin och komponentbristen har drivit upp efterfrågan på begagnade bilar vilket gjort att många bilar nu säljs till samma eller till och med högre pris än vad de tidigare sålts för. Det är alltså helt rätt tid att sälja sin bil om det är dags för en ny. 

Källa: Teknikens Värld