Minskade utsläpp av koldioxid från vägtrafik under 2019

Minskade utsläpp av koldioxid från vägtrafik under 2019
05/03/2020 lmg
2 minuters läsning

2019 minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafik med 2 procent.

Mängden trafik under 2019 var i stort sett densamma jämfört med 2018. Det visar på att den ökade användningen av biodrivmedel och mer energieffektiva bilar ger effekt.

Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från en personbil var 120 g/km under 2019, vilket är en minskning på 2 g/km jämfört med 2018.

Samtidigt sker en ökning av de genomsnittliga utsläppen från bilar som drivs med bensin eller diesel. Utsläppen från nya bensindrivna bilar har ökat till 130 g/km och är de högsta sedan 2013. För nya dieseldrivna bilar ligger utsläppen nu på 137 g/km, vilket är det högsta värdet sedan 2011. Det framgår av siffror från Trafikverket och Transportstyrelsen.

“Utsläppen från nya fossildrivna bilar ökar när de borde minska och det är en bekymmersam utveckling. Det finns en trend i samhället att bilarna blir större och tyngre och det får genomslag på det sätt man kan se i statistiken”, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Antalet nya eldrivna personbilar fördubblades under 2019 jämfört med föregående år. Också antalet hybridbilar som delvis kan drivas med el ökade jämfört med föregående år, vilket är förklaringen till minskningen av de genomsnittliga utsläppen från den nya personbilsflottan.

Biodrivmedel ökar

Andelen biodrivmedel ökade från 22 procent till 23 procent under 2019. Ökningen beror till stor del på den så kallade reduktionsplikten som infördes under 2018 och som ställer krav på drivmedelstillverkare att blanda in biodrivmedel sina produkter.

“Det är glädjande att bilarna blev effektivare och att andelen biodrivmedel ökade, men kanske framför allt att vägtrafiken inte ökade under förra året. Då blir det lättare att öka tempot och nå målen. För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs en minskning av växthusgaserna med cirka 8 procent per år”, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.