Nästan var tredje svensk tycker det är jobbigt att sälja en bil privat

Nästan var tredje svensk tycker det är jobbigt att sälja en bil privat
28/01/2020 lmg
jobbigt sälja bilen privat carswipe
2 minuters läsning

Svensken skyr begagnathandeln för bilar. Att sälja en bil privat anses vara mycket eller extremt jobbigt av nästan var tredje svensk, enligt en ny undersökning. Missnöjet med bilföretagen är också stort. Låt Carswipe hjälpa till!

– Köp av begagnad bil toppar klagomålen gällande varor, säger Hans Lundin, presschef på Konsumentverket. Kantar Sifo har på uppdrag av bilhandelsplatsen Wayke, som ägs av branschorganisationen MRF, tagit tempen på svenskarnas syn på begagnatmarknaden och bilhandlare.

28 procent tycker att det är mycket eller extremt jobbigt att sälja bilen privat

Av drygt 1 000 tillfrågade bilägare anser 88 procent att det i någon mån är jobbigt att sälja en bil privat. 28 procent tycker att det är mycket eller extremt jobbigt. Att sälja bilen upplevs som jobbigare än att deklarera. Att vända sig till en bilhandlare anses mindre jobbigt än att göra en privat affär. Trots det har 45 procent mycket eller ganska litet förtroende för bilförsäljare. Bara politiker har lägre förtroende bland de yrkesgrupper som rangordnas i undersökningen.

Jobbigare att sälja än att köpa bil

Svenskarna tycker att det är jobbigare att sälja än att köpa bil. Den främsta anledningen är oro över oseriösa tidskrävande spekulanter – 28 procent är mycket oroliga – som med hög frekvens hör av sig via telefon, sms och mejl. Det jobbigaste med att köpa bil uppges vara att man inte litar på säljaren som många tror undanhåller information om exempelvis dolda fel. Enligt Konsumentverket handlade flest, drygt nio procent, av de 119 000 konsumentklagomålen på företag förra året om köp av begagnad bil. – Det har sett likadant ut de senaste åren, säger myndighetens presschef Hans Lundin. När det gäller affärer mellan privatpersoner gäller inte Konsumentköplagen utan Köplagen, som inte är tvingande. – Om det då uppstår en tvist, och säljare och köpare inte är överens, prövar inte Allmänna reklamationsnämnden saken utan tingsrätten. Du har inte heller reklamationsrätt. Så skyddet är starkare om du köper från ett företag, säger Hans Lundin.


Fakta om undersökningen:

Kantar Sifos undersökning har gjorts på uppdrag av bilhandelsplatsen Wayke. Den består av en kvalitativ del och en kvantitativ. Först gjordes 16 kvalitativa telefonintervjuer med bilägare som har köpt eller sålt en begagnad bil. Resultatet från telefonintervjuerna låg till grund till de frågor som sedan ställdes i en webbenkät med 1 010 bilägare som köpt eller sålt en bil under de senaste fem åren. Enkäten genomfördes mellan den 5 och 12 oktober i Kantar Sifos panel.

Källa:

Kantar Sifo