Inlägg taggade med ‘Minskade utsläpp av koldioxid’

  • mar052020

    Minskade utsläpp av koldioxid från vägtrafik under 2019

    By

    2019 minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafik med 2 procent. Mängden trafik under 2019 var i stort sett densamma jämfört…

    Läs mer